วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SP 47

SP 47
ขนาดภาพ 19x22 นิ้ว
ใช้ด้าย 32 สี
ประกัน 1000 บาท
ค่าจ้างปัก 3000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น