วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SP 96

SP 96
ขนาดภาพ 25x35 นิ้ว
ใช้ด้าย 54 สี
ประกัน 2000 บาท
ค่าจ้างปัก 6000 บาท
ไม่มีระยะเวลากำหนดในการส่งงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น