วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SP 99

SP 99
ขนาดภาพ 18x22 นิ้ว
ใช้ด้าย 65 สี
ประกัน 1000 บาท
ค่าจ้างปัก 3000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น